Договір публічної оферти квест Xroom ™ Львів

Угода користувача з Xroom (Terms and Conditions).


(Оновлено 18.02.2024 рік)

ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СЬОГОДНІЙ УГОДІ:


«Користувач» — фізична особа, яка здійснила замовлення послуги квесту на Сайті відповідно до умов цієї Угоди.

 

"Xroom" - ФОП Пінчук П.А. (ЄДРПОУ 3267704957), фізична особа, яка є правовласником Сайту, а також уповноважені співробітники та франчайзі на управління Сайтом та надають надані на сайті послуги, що діють від імені ФОП Пінчук П.А.

 

«Сайт» — ресурс, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://xroom.com.ua, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про послуги, що надаються. Веб-сайт надає Користувачеві можливість через Інтернет взаємодіяти з системою бронювання Квеста на бажаний час, місце та різновид Квеста (Сеанс), включаючи можливість отримати наявні описи, зображення, наявність та умови, а також вартість бронювання Сеансу або замовлення подарункового сертифікату.

 

«Квест» — розважальний ігровий захід, що починається у вказаний у розкладі час доби і проходить протягом певного безперервного проміжку часу, відповідно до визначеного Організатором сценарію та умов, що включають вимоги та правила, у тому числі обмеження за віком, складом та кількості учасників Квесту (не більше і не менше зазначеної на Сайті допустимої кількості учасників), обмежень за їх станом здоров'я та фізичним станом (у частині неприпустимості в учасників Квесту станів алкогольного або наркотичного сп'яніння або захворювань, що перешкоджають участі у Квесті), тощо. ., в залежності від умов конкретного Квесту. Подарунковий сертифікат на участь у квесті має ту саму силу, що й сам квест, тільки з кінцевим терміном дії сертифіката на відвідування квесту, зазначеного на ньому.

 

«Профіль» — комбінація з електронної пошти/мобільного телефонного номера та пароля для доступу до персональної сторінки Користувача в рамках Сайту, що дозволяє отримувати доступ до сервісів Сайту.
«Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Ця Угода є договором, що укладається між Xroom та Користувачем і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Xroom. Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів Сайту.
1.2. Відповідно до статті ст. 642 Цивільного Кодексу України, ця Угода визнається публічною офертою.
1.3. Ця угода набирає чинності з моменту висловлювання Користувачем згоди з її умовами у порядку, визначеному п. 1.4. цієї Угоди.
1.4. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі без обмежень і
застережень. У випадку, якщо Користувач не згоден повністю або в частині положень цієї Угоди, він не має права використовувати матеріали та сервіси Сайту.
1.5. Xroom має право в будь-який момент в односторонньому порядку та без будь-якого спеціального повідомлення внести зміни та/або доповнення до цієї Угоди шляхом опублікування оновленої версії на Сайті. Оновлена ​​версія Угоди набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті. У випадку, якщо Користувач не згоден повністю або в частині положень оновленої версії Угоди, він не має права використовувати матеріали та сервіси Сайту.
1.6. Умови використання матеріалів та сервісів Сайту регулюються цією Угодою та іншими угодами (оферта), розміщеними на Сайті.
1.7. Редакція цієї Угоди, що діє, розташовується в мережі Інтернет за адресою https://xroom.com.ua. 

 

2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ І СЕРВІСІВ САЙТУ:

2.1. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитись з цією Угодою. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує, що прочитав, зрозумів і згоден дотримуватись умов цієї Угоди, тобто виражає повне та беззастережне прийняття умов цієї Угоди.
2.2. Ця Угода набуває чинності з моменту висловлювання Користувачем згоди з умовами шляхом проставлення позначки про згоду (галочки) у спеціальному полі поруч із посиланням на текст Угоди Користувача напроти фрази «Я приймаю умови цієї Угоди».
2.3. Xroom має право посилати Користувачам на зазначену в Профілі електронну поштову адресу (e-mail) та телефонний номер повідомлення інформаційного та рекламного характеру (розсилки).
2.4. Xroom в односторонньому порядку має право встановлювати обмеження у використання матеріалів та сервісів Сайту як для всіх Користувачів, так і для окремих категорій Користувачів.
2.5. Користувач не має права використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
2.6. Користувач не має права порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.
2.7. Користувач не має права використовувати Сайт і його Зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Xroom та/або інших осіб.
2.8. Всі об'єкти, доступні при використанні Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, розміщені на Сайті (далі спільно — «Контент»), є об'єктами виняткових прав Xroom та інших правовласників. Будь-яке використання Контенту без згоди його правовласників суворо заборонено.

 

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ КВЕСТУ:

3.1. Для того, щоб скористатися функціональними сервісами Сайту, Користувач зобов'язаний пройти процедуру бронювання на Сайті.
3.2. При бронюванні Користувач вводить у спеціальну форму реєстрації своє ім'я, адресу електронної пошти (e-mail), номер мобільного телефону.
3.3. Після внесення даних для реєстрації Користувач отримує повідомлення на номер мобільного телефону, вказаний під час реєстрації, з підтвердженням бронювання або дзвінок.
3.4. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії та бездіяльності в рамках або з використанням сервісів Сайту під своїм Профілем, у тому числі при добровільній передачі Користувачем даних для доступу до Профілю третім особам на будь-яких умовах (включаючи договори та/або угоди). Будь-яка дія виконана під Профілем Користувача вважається виконаною самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, повідомив Xroom про несанкціонований доступ до свого Профіля та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до Профілю відповідно до п.3.5. цієї Угоди.
3.5. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Xroom про будь-який випадок несанкціонованого доступу до сервісів Сайту з використанням профілю користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до профілю.
3.6. Користувач погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, що пропонуються у Формі Реєстрації. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або Xroom має серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неправильна, неповна або неточна, Xroom має право видалити Профіль Користувача або встановити обмеження у використанні матеріалів та сервісів Сайту щодо такого Користувача відповідно до п.2.4. цієї Угоди.
3.7. Персональна інформація, що надається Користувачем, що міститься в Профілі, зберігається та обробляється Xroom відповідно до положень розділу 4 цієї Угоди.

 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПО ПОСИЛАННЮ.

 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

5.1. Всі матеріали та сервіси Сайту надаються у вихідному вигляді, без гарантій повноти чи своєчасності, та без інших явно виражених або певних гарантій. Доступ до Сайту, а також використання його матеріалів та сервісів здійснюються виключно на розсуд Користувача та на його ризик.
5.2. Xroom не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті.
5.3. Деякі посилання на Сайті ведуть до ресурсів, які розташовані на сторонніх сайтах. Ці посилання розміщені для зручності користувачів і не означають, що Xroom схвалює вміст інших сайтів. Крім цього, Xroom не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та за їх контент. Ця заява стосується всіх посилань, представлених на Сайті, та матеріалів усіх веб-сайтів, доступних через банери та посилання на Сайті.
5.4. Xroom не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб або третіх осіб щодо Користувача.
5.5. Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookie для зберігання особистої та загальної інформації про Користувачів. «Cookies» є невеликими текстовими файлами, які можуть використовуватися інтернет-сайтом для розпізнавання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для покращення змісту. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач висловлює свою згоду на користування Сайтом cookies.
5.6. Xroom не несе відповідальності за збитки, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв'язку з цим Сайтом, його використання або неможливість використання.
5.7. Xroom не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні профілю.
5.8. Xroom не несе відповідальності за затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
5.9. Xroom не несе відповідальності за дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов'язані з їхньою роботою.
5.10. Xroom не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки у Користувача під час або після проходження квесту кімнати. Вся відповідальність за психологічне та фізичне здоров'я Користувача лежить на Користувачі.

 

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ:

6.1. Ця Угода складена та регулюється відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.2. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосовними до відносин між Користувачем та Xroom.
6.3. Ця Угода не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов'язань або відносин про об'єднання між Користувачем та Xroom.
6.4. У разі визнання одного або кількох положень цієї Угоди недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не вплине на дійсність або застосовність інших положень Угоди.
6.5. Ця Угода укладається на невизначений термін.
6.6. Будь-який з документів та матеріалів, перерахованих на сайті або цієї Угоди, може підлягати оновленню без повідомлення Користувача. Зміни набирають чинності з їх опублікування на Сайті.
6.7. Відгуки та коментарі Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
6.8. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає чи дозволяє таке розкриття.
6.9. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або з причин технічної неполадки або проблеми.
6.10. Останнім днем ​​терміну дії Подарункового Сертифіката є дата, вказана у комплекті (сертифікаті або інструкції щодо нього). Після закінчення терміну дії Сертифіката останній втрачає свою дійсність, а його Користувач - втрачає право вимоги. У такому разі вартість сертифіката Користувачеві, який його придбав або отримав у подарунок, не відшкодовується.
6.11. Якщо Користувач бажає продовжити термін дії Сертифіката, він повинен попередити про це Xroom мінімум за 72 години до дати закінчення дії такого Сертифіката та доплатити різницю актуальної в даний час ціни, вказаної на сайті Xroom.

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОВЕРНЕННЯ ОПИСАН ПО ПОСИЛАННЮ.

підписатися на розсилку акційних листів
не частіше 1 разу на місяць
Email
Введите свой Email
Ви підписалися на розсилку Дякую